1. Najważniejsze przykazanie Boże to...
2. Wyjaśnij:
- Miłość Boga do człowieka
- Miłość człowieka do Boga
3. Ułóż modlitwę w której podziękujesz za Bożą Miłość (20 wyrazów)
4. Być bezinteresownym to...
5. Wypisz 10 przyczyn, dzięki którym chodzisz na katechezę
6. Wypisz podstawowe formy modlitwy
7. Napisz jaka powinna być modlitwa
8. Co oznacza kochać prawdziwa miłością

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T22:21:12+01:00
1. Najważniejsze przykazanie Boże to...przykazanie miłości
2. Wyjaśnij:
- Miłość Boga do człowieka - danie człowiekowi wolnej woli i zbawienie człowieka przez Chrystusa
- Miłość człowieka do Boga - ufność, że Boże przykazania są dla dobra ludzi i życie wg nich
3. Ułóż modlitwę w której podziękujesz za Bożą Miłość (20 wyrazów)
4. Być bezinteresownym to... nie oczekiwać niczego w zamian za dobro uczynione innym.
5. Wypisz 10 przyczyn, dzięki którym chodzisz na katechezę
6. Wypisz podstawowe formy modlitwy: modlitwa przeproszenia, dziękczynienia, prośby.
7. Napisz jaka powinna być modlitwa - szczera.
8. Co oznacza kochać prawdziwa miłością - kochać mimo czyichś wad, troszczyć się o kogoś, chcieć dla niego jak najlepiej i być gotowym oddać za kogoś życie.