1. Które z poniższych soli ulegają hydrolizie, podaj cząsteczkowy i jonowy zapis reakcji i określ odczyn roztworu. - węglan sodu, siarczan (VI) amonu, chlorek wapnia, chlorek chromu III, węglan amonu, azotan III potasu, azotan V sodu.

1

Odpowiedzi

2009-10-19T16:30:17+02:00
Hydroliza czyli synteza soli z wodą w wyniku czego otrzymujemy kwas i zasadę.

sól + woda --> kwas + zasada ( odwrotnie do reakcji zobojętniania )
Hydrolizie ulegają sole pochodzące od słabych kwasów lub słabych zasad1) Sól mocnej zasady i słabego kwasu:

Na2CO3 ---> 2Na + + CO3 2-


Jest to HYDROLIZA ANIONOWA - bo anion hydrolizował

Na OH - stąd od mocnej zasady
H2 CO3 - stąd od słabego kwasu

CO3 2- + H20 <--> HCO3 - + OH -

HCO3 - + H20 <--> H2CO3 + OH -

Odczyn ZASADOWY


2) Sól słabej zasady i mocnego kwasu:

FeCl3 --> Fe 3+ + 3Cl -

HYDROLIZA KATIONOWA - bo kation hydrolzował

Fe 3+ + H2O <--> FeOH 2+ + H +
FeOH 2+ + H2O <--> Fe(OH)2 + H +
Fe(OH)2 + + H2O <--> FeOH + + H +

odczyn KWAŚNY3) Sól słabej zasady i słabego kwasu:

NH4NO2-->NH4 + + NO2 -

HYDROLIZA KATIONOWO-ANIONOWA

NH4 + + H20 <--> NH4OH + H +
NO2 - + H20 <--> HNO2 + OH -

odczyn słabokwaśny lub słabozasadowy ( niektóre książki podają obojętny )

4) Sól mocnej zasady i mocengo kwasu

NaCL --> Na + + Cl -

HYDROLIZA NIE ZACHODZI !

odczyn obojętny
_______________________________
2 3 2