Oblicz:
³/₄ + 1⁵/₆ + ⁷/₈=
3¹/₄ + ⁸/₉ + 4¹/₆=
6³/₅ + 9⁵/₈ + 12⁹/₁₀=
¹/₃ + ³/₄ + ⁴/₅ + 3⁵/₆=

Znajdź liczbę x:

x + 1³/₄= 7¹/₄
2³/₇ + x = 4²/₇
x- 2³/₅ = 5⁴/₅
x- 4⁷/₉ = 7⁸/₉
3³/₁₀ - x = 1¹/₁₀
5³/₈ - x = 2⁷/₈

2

Odpowiedzi

2010-02-28T22:19:55+01:00
³/₄ + 1⁵/₆ + ⁷/₈=3/4+11/6+7/8=18/24+44/24+21/24=83/24
3¹/₄ + ⁸/₉ + 4¹/₆=13/4+8/9+25/6=117/36+32/36+150/36=299/36
6³/₅ + 9⁵/₈ + 12⁹/₁₀=33/5+77/8+129/10=264/40+385/40+516/40=1165/40=233/8
¹/₃ + ³/₄ + ⁴/₅ + 3⁵/₆=1/3+3/4+4/5+23/6=20/60+45/60+48/60+230/60=343/60


x + 1³/₄= 7¹/₄
x+7/4=29/4
x=29/4-7/4=22/4=11/2=5,5

2³/₇ + x = 4²/₇
17/7+x=30/7
x=30/7-17/7=13/7= 1 i 6/7

x- 2³/₅ = 5⁴/₅
x-13/5=29/5
x=29/5+13/5=42/5

x- 4⁷/₉ = 7⁸/₉
x-43/9=71/9
x=71/9+43/9=114/9=38/3

3³/₁₀ - x = 1¹/₁₀
33/10-x=11/10
-x=11/10-33/10=-22/10=-11/5
x=11/5

5³/₈ - x = 2⁷/₈
43/8-x=23/8
-x=23/8-43/8=-20/8=-5/2=-2,5
x=2,5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T22:29:35+01:00
Oblicz:
³/₄ + 1⁵/₆ + ⁷/₈=¹⁸/₂₄+⁴⁴/₂₄+²¹/₂₄=⁸³/₂₄=3 ¹¹/₂₄
3¹/₄ + ⁸/₉ + 4¹/₆=¹¹⁷/₃₆+³²/₃₆+¹⁵⁰/₃₆=²⁹⁹/₃₆=8 ¹¹/₃₆
6³/₅ + 9⁵/₈ + 12⁹/₁₀=²⁶⁴/₄₀+³⁸⁵/₄₀+⁵¹⁶/₄₀=¹¹⁶⁵/₄₀=29 ⁵/₄₀=29 ¹/₈
¹/₃ + ³/₄ + ⁴/₅ + 3⁵/₆=²⁰/₆₀+⁴⁵/₆₀+⁴⁸/₆₀+²³⁰/₆₀=³⁴³/₆₀=5 ⁴³/₆₀

Znajdź liczbę x:

x + 1³/₄= 7¹/₄ x= 5²/₄ =5½
2³/₇ + x = 4²/₇ x=1⁶/₇
x- 2³/₅ = 5⁴/₅ x=8²/₅
x- 4⁷/₉ = 7⁸/₉ x=12³/₉=12⅓
3³/₁₀ - x = 1¹/₁₀ x=2²/₁₀=2⅕
5³/₈ - x = 2⁷/₈ x=2⁴/₈=2½