Za pomoc 32p. Daje najlepszą odp. OBLICZ:(obliczenia i roz.)
a) ( ułamek trzy siódme) 3/7 - (2,5*7/25(ułamek siedem dwudziestych piątych)-0,2) 3/7-(2,5*7/25-0,2)
b) 2+(2+(2+(2+2))-2)-2
c) 0,12*3/4(ułamek trzy czwarte) - (3/5(ułamek trzy piąte)-2,1*5/7) (ułamek pięć siódmych) 0,12*3/4-(3/5-2,1*5/7)
d) ((3,2+7/8)(ułamek siedem ósmych :(dzielenie) 2,5-0,62) * (-100/3) (ułamek minus sto trzecich) ((3,2+7/8):2,5-0,62)*(-100/3)
e) 4*(0,6 - 3/5(ułamek trzy piąte):(-3)) 4*(0.6-3/5:(-3))
f) ((2 1/3 - 1 3/4 ) + 5/12): (-0,02 - 0,08) (dwie całe i jedna trzecia -(minus) jedna cała i trzy czwarte ) + (pięć dwunastych).
g)(-1/9+1 1/6):(1/6 - 1 1/3)
h) 1,44 : 2 2/5 - (o,75 - 1 1/3) * (-4/5)

POMOCY NA JUTRO!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T00:11:08+01:00
A) ³/₇ - (2,5*⁷/₂₅-0,2)=
= ³/₇ - (⁵/₂ * ⁷/₂₅ - ²/₁₀)=
= ³/₇ - (⁷/₁₀ - ²/₁₀) =
= ³/₇ - (½) = ⁶/₁₄ - ⁷/₁₄ = - ¹/₁₄

b) 2+(2+(2+(2+2))-2)-2 = 2+(2+(2+4)-2)-2 = 2+(2+6-2)-2 =
=2+6-2 = 6

c) 0,12 * ¾ - (⅗-2,1*⁵/₇)=
= ³/₂₅* ¾ - (⅗- ²¹/₁₀ *⁵/₇) =
= ⁹/₁₀₀ - (⅗- ³/₂)=
=⁹/₁₀₀ - (⁶/₁₀ - ¹⁵/₁₀) =
= ⁹/₁₀₀ - (-⁹/₁₀)=
= ⁹/₁₀₀ +⁹/₁₀ = ⁹/₁₀₀ +⁹⁰/₁₀₀ = ⁹⁹/₁₀₀

d) ((3,2+⁷/₈): 2,5-0,62) * (-¹⁰⁰/₃)=
= ((¹⁶/₅+⁷/₈): ⁵/₂-³¹/₅₀) * (-¹⁰⁰/₃)=
=((¹²⁸/₄₀+³⁵/₄₀) :⁵/₂-³¹/₅₀) * (-¹⁰⁰/₃)=
=((¹⁶³/₄₀)*²/₅-³¹/₅₀) * (-¹⁰⁰/₃)=
= (¹⁶³/₁₀₀ - ⁶²/₁₀₀) * (-¹⁰⁰/₃)=
=¹⁰¹/₁₀₀ * (-¹⁰⁰/₃) =
= -¹⁰¹/₃ = - 33 ⅔


e) 4*(0,6 - ⅗):(-3)) 4*(0.6- ⅗:(-3)) =
= 4*(⁶/₁₀ - ⁶/₁₀ : (-3)) 4*(⁶/₁₀ - ⁶/₁₀ : (-3)) =
= 4*(0 : (-3)) 4*(0 : (-3)) =
=4*0 * 4*0 = 0*-0 = 0

f) ((2 ⅓ - 1 ¾) + 5/12): (-0,02 - 0,08)=
= ((⁷/₃ - ⁷/₄)+⁵/₁₂) : (-¹/₁₀)=
= ((²⁸/₁₂-²¹/₁₂)+⁵/₁₂) : (-¹/₁₀)=
=(⁷/₁₂ +⁵/₁₂) : (-¹/₁₀)=
= 1 * (-10) = -10

g)(-¹/₉+1 ⅙):(⅙ - 1 ⅓) =
= (-²/₁₈+ ²¹/₁₈) : (⅙ - ⁸/₆) =
= (¹⁹/₁₈) : (-⁷/₆) = (¹⁹/₁₈) * (-⁶/₇) = ¹⁹/₂₁

h) 1,44 : 2 2/5 - (o,75 - 1 1/3) * (-4/5)=
= ¹⁴⁴/₁₀₀ : ¹²/₅ - (¾ - ⁴/₃)*(-⁴/₅) =
= ¹⁴⁴/₁₀₀ * ⁵/₁₂ - (⁹/₁₂ - ¹⁶/₁₂) * (-⁴/₅) =
= ¹²/₂₀ - (- ⁷/₁₂) * (-⁴/₅) =
=¹²/₂₀ - (⁷/₁₅) = ³⁶/₆₀-²⁸/₆₀ = ⁸/₆₀ = ²/₁₅
1 5 1