Odpowiedzi

2010-02-28T22:15:01+01:00
.Przedstaw swoje propozycje sposobów ochrony ptaków.
-tworzenie rezerwatów dla ptaków
- zakaz polowania na ptaki

2.Podaj przykłady ptaków wędrownych.
Derkacz,
Gołąb
Grzywacz,
Bocian,
Sokół wędrowny,
Kukułka

wrony, -gawrony, -kaczki, -żurawie, -gęsi, -wilgi, -jerzyki.

3.Ptaki wędrowne podczas przelotów na zimowiska są narażone na wiele niebezpieczeństw. Podaj przykłady tych zagrożeń.

-drapiezniki
- człowiek
- środowisko (niekorzystna pogoda)
2010-02-28T22:16:39+01:00
1.Nie strzelać do ptaków, dokarmiać w zimę

2.Bocian, wróbel,wilga

3.Zbyt silny wiatr powodujący brak siły u ptaków, opady utrudniające lot
2010-02-28T22:19:22+01:00
1
-dodawanie rzadkich ptaków do gatunków chronionyc
-dokarmianie ptaków zimą
- zakładanie budek lęgowych

2
-bocian, jaskółka, szpak, żuraw, czapla, czajka, skowronek

3
- brak pożywienia
-drapieżniki w miejscach postoju
-myśliwi i kłusownicy
dodatkowo: linie wysokiego napięcia, wiatr, burze,