Pomóżcie prosze ; ]]

Musze mieś obliczenia ; ))
Prosze jak najdzybciej ; ]]

Napisz wyrażenia:
a) różnica podwojonej liczby x i liczby y
b) iloczyn liczby x i liczby o 3 większej od liczby y
c) suma trzech kolejnych liczb parzystych, z których najmniejszą jest k
d) iloczyn kwadratu liczby a i liczby y
e) iloraz liczby o 2 mniejszej od liczby a przez liczbę b
f) suma odwrotności liczby x i odwrotności kwadratu liczby y


Oblicz wartość wyrażenia : 2x²-3x+1 dla
a) x=3
b)x=-5
c)x=-½
d)x=0,1

Oblicz wartość wyrażenia: 3x-2y+xy dla
a)x=3 i y=-2
b)x=-⅓ i y=¼
c)x=-0,2 i y=-1,6

Oblicz wartość wyrażenia: x²+1/2-x dla
a)x=1
b)x=½
c)x=-⅓
d)x=-1,2

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T22:35:56+01:00
2010-02-28T22:36:28+01:00
Napisz wyrażenia:
a) różnica podwojonej liczby x i liczby y
2x-y
b) iloczyn liczby x i liczby o 3 większej od liczby y
x*(y+3)
c) suma trzech kolejnych liczb parzystych, z których najmniejszą jest k
k+(k+2)+(k+4)
d) iloczyn kwadratu liczby a i liczby y
a² * y
e) iloraz liczby o 2 mniejszej od liczby a przez liczbę b
(a-2):b
f) suma odwrotności liczby x i odwrotności kwadratu liczby y
1/x +1/y²

Ad.2.
Oblicz wartość wyrażenia: 3x-2y+xy dla

a)x=3 i y=-2

3*3 - 2*(-2) + 3*(-2)=9+4-6=7

b)x=-⅓ i y=¼

3*(-⅓) - 2* ¼ + (-⅓)*¼=-1-½-¹/₁₂=-1-⁶/₁₂-¹/₁₂=-1-⁷/₁₂=-1⁷/₁₂

c)x=-0,2 i y=-1,6

3*(-0,2)-2*(-1,6)+(-0,2)*(-1,6)=-0,6+3,2+0,32=2,92

Ad.3.
Oblicz wartość wyrażenia: x²+½-x dla
a)x=1
1²+½-1=1+½-1=½

b)x=½
(½)²+½-½=¼+½-½=¼

c)x=-⅓
(-⅓)²+½+⅓=¹/₉+½+⅓=²/₁₈+⁹/₁₈+⁶/₁₈=¹⁷/₁₈

d)x=-1,2
(-1,2)²+½-(-1,2)=1,44+0,5+1,2=3,14

Oblicz wartość wyrażenia : 2x²-3x+1 dla

a) x=3
2*(3)²-3*3+1=2*9-9+1=18-9+1=10

b)x=-5
2*(-5)²-3*(-5)+1=2*25+15+1=50+15+1=66
c)x=-½
2*(-½)²-3*(-½)+1=2*¼+³/₂+1=½+1½+1=3
d)x=0,1
2*(0,1)²-3*(0,1)+1=2*0,01-0,3+1=0,72
1 5 1
2010-02-28T22:46:20+01:00
Napisz wyrażenia:
* = mnożenie
a) różnica podwojonej liczby x i liczby y
2x - y
b) iloczyn liczby x i liczby o 3 większej od liczby y
x*(y +3)
c) suma trzech kolejnych liczb parzystych, z których najmniejszą jest k
k + k+2 + k +4
d) iloczyn kwadratu liczby a i liczby y
a² *y
e) iloraz liczby o 2 mniejszej od liczby a przez liczbę b
(a-2) : b
f) suma odwrotności liczby x i odwrotności kwadratu liczby y
1/x + 1/y²

Oblicz wartość wyrażenia : 2x²-3x+1 dla
a) x=3
2*(3)² -3*3 + 1 = 2*9 - 9 + 1 = 10
b)x=-5
2(-5)² -3*(-5) +1 = 2*25 + 15 + 1 = 50 + 16 = 66
c)x=-½
2*(-1/2)² -3*(-1/2) +1 = 2*1/4 + 3/2 + 1 = 1/2 + 3/2 + 1 = 2 + 1 = 3
d)x=0,1
2*(0,1)² -3*0,1 +1 = 2*0,01 - 0,3 +1 = 0,02 -0,3 +1 = 0,72


Oblicz wartość wyrażenia: 3x-2y+xy dla
a)x=3 i y=-2
3*3 -2*(-2) + 3*(-2) = 9 +4 -6 = 7
b)x=-⅓ i y=¼
3*(-1/3) -2*1/4 + (-1/3)*(1/4) = -1 - 1/2 - 1/12= -1 -6/12 -1/12= -1i 7/12

c)x=-0,2 i y=-1,6
3*(-0,2) -2*(-1,6) + (-0,2)*(-1,6) = 0,4 + 3,2 + 0,32 = 3,92
Oblicz wartość wyrażenia: x²+1/2-x dla
a)x=1
1² + 1/2 - 1 = 1 + 1/2 -1 = 1/2
b)x=½
(1/2)² + 1/2 - 1/2 = 1/4
c)x=-⅓
(-1/3)² + 1/2 - (-1/3)= 1/9 + 1/2 +1/3 = 2/18 + 9/18 + 6/18 = 17/18
d)x=-1,2
(-1,2)² +1/2 - (-1,2) = 1,44 + 0,5 + 1,2 = 3,14
1 1 1