Pierwiastkiem równania x2+bx+c=0 jest liczba7.Drugi pierwiastek istnieje i też jest liczbą całkowitą.Liczba c jest równazad2
PunktW=(-3,2) jest wieszchołkiem wykresu funkcji kwadratowej.Wzorem tej funkcji może być
a)f(x)=x2-3x+2
b)f(x)=3(x+3)kwadrat+2
c)f(x)=(x-3)dokwadratu+2
D)f(x)=-2(x+2)do kwadratu-3

1

Odpowiedzi

2010-02-28T22:30:44+01:00
Zadanie 2 odpowiedź B
bo wzór ogólny funkcji kanonicznej to f(x)=a(x-p)²+q gdzie wierzchołkiem są współrzędne W(p;q)

Co do pierwszego to jest za mało danych