100 pkt !!! proszę to na jutro !!! Kulkę stalową o masie 10 g puszczono swobodnie z wysokości 50m. Zakładając brak oporów powietrza, wyznacz wartość prędkości kulki w 1,2,3 sekundzie od początku ruchu. Jaką drogę przebędzie kulka w pierwszej i drugiej sekundzie ruchu? Dlaczego w powietrzu kulka osiągnie mniejszą prędkość? Przyjmij g=10m/s²

2

Odpowiedzi

2010-02-28T22:36:32+01:00
H=50 m
t=1
V=gt=10m/s²*1s=10m/s____s=gt²/2=10/2=5m
t=2
V=gt=10m/s²*2s=20m/s____s=gt²/2=40/2=20m
t=3
V=gt=10m/s²*3s=30m/s

Osiągnie mniejszą prędkość ponieważ występują opory powietrza.
1 5 1
2010-02-28T22:39:03+01:00
A=v/t
v=a*t
v1=10*1=10m/s
v2=10*2=20m/s
v3=10*3=30m/s

s=at(do kwadratu)/2
s1=10*1(do kwadratu)/2= 5m
s2= 10*2(do kwadratu)/2=20m


1 1 1