1..

cięzardziewczyny wynosi 600N
obl nacisk na kazdy cm (2) powierzchni ,jaki wywiera stojąc tylko w butach na sniegu i gdy włozy narty .
powierzchniak butow wynosi 200cm (2) a nart jest szesc razy wieksza .


,2,,,
cialo o masie 10kg rzucono pionowo do gury z energią kinetyczną ruwną 3000J .na jakom wys. wzniesie sie to cialo jezeli 500J. energi ulegnie rozproszeniu .


,,,,3,,,,
jaką silą nalezy dzialac na samochud o masie 1000kg aby w ciągu 20s nadac mu predkosc 72 km (2) na h



,4,,,

zbiorniku metalowym calkowicie napełnionym znajduje się 1400kg benzyny .obl pojemnosc zbiornika jezeli gestosc benzyny wynosi p=0,7 g na cm (3)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T23:12:08+01:00
Zad1
F=600N
s1=200cm2
s2=1200cm2
szukane:
p1=?
p2=?
p=F/s
p1=600N/200cm2
p1=3N/cm2
p2=600N/1200cm2
p2=0,5N/cm2
zad2
dane:
m=10kg
Ek=3000J
Ep=Ek-500J
szukane:h=?
Ep=3000J-500J
Ep=2500J
Ep=m *g *h /:mg
h=Ep/mg
h=2500J/10kg *10N/kg
h=2500/100
h=25m
zad3
dane:
m=100kg
t=20s
V=72km/h=20m/s
szukane:
F=?
F *t =m *V /:t
F= m *V/t
F=100kg *20m/s/20s
F=100N
zad4
m=1400kg=1400000g
ro=0,7g/cm3
szukane:
V=?
ro=m/V
V=m/ro
V=2000000cm3
V=2m3