Zad.1
Oblicz opór zastępczy 3 oporników, o rezystancji 3 Ω każdy:
pierwsze dwa są połączone szeregowo a trzeci jest połaczony do nich równolegle.
zad.2
Napięcie 12V przyłożone do końców przewodnika powoduje przepływ prądu o natężeniu 0,3A. Jaką rezystancję ma ten przewodnik?
zad.3
Przez opornik o rezystancji 200 Ω płynie prąd o natężeniu 30mA. Jakie jest napięcie w tym obwodzie?
zad.4
Przez poprzeczny przekrój przewodnika przepłynął ładunek 720C w ciągu dwóch godzin. Jakie jest natężenie płynącego prądu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T22:42:54+01:00
ZAD1
R₁=3+3=6 Ω
1:R=1:6+1:3
1:R=1:6+2:6
1:R=3:6=1:2
R=2Ω

ZAD2
U=12V R=?
I=0,3A

R=U:I
R=12:0,3=40Ω

ZAD3
R=200Ω U=?
I=30mA=30000A

U=I*R

U=30000*200=6000000V

ZAD4
q=720C I=?
t=2h=7200s

I=q:t

I=720:7200=0,1A
1 5 1