1. Pole prostokąta wynosi 24 cm ² s stosunek długości boków 2:3. oblicz długości boków prostokąta
2. ze wzoru P= 2πR(R+H) wyznacz H
3. suma dwóch ułamków wynosi 17/60. stosunek liczników w tych ułamkach wynosi 2:3 a mianowników 3:4. wyznacz te ułamki

2

Odpowiedzi

2010-02-28T23:08:53+01:00
1.
a*b=24
a/b=2/3

2b=3a
b=(3/2)a

a*(3/2)a=24
(3/2)a^2=24
a^2=24*2/3
a^2=16
a=4

2.
P=2JIR(R+H) /2JIR
P/2JIR=R+H
H=(P/2JIR)-R
2010-02-28T23:16:55+01:00
1. Pole prostokąta wynosi 24 cm ² s stosunek długości boków 2:3. oblicz długości boków prostokąta

P = 24
a * b = 24
a : b = 2 : 3

3a = 2b
a = (2/3)b

a * b = 24
b * (2/3)b=24
(2/3)b^2=24
b^2 = 24 * 3/2
b^2 = 36
b = 6 cm

a = (2/3)b
a = 2/3 * 6
a = 4 cm

2. ze wzoru P= 2πR(R+H) wyznacz H

P = 2πR(R+H)
P / 2πR = R + H
R + H = P / 2πR
H = ( P / 2πR ) - R

3. suma dwóch ułamków wynosi 17/60. stosunek liczników w tych ułamkach wynosi 2:3 a mianowników 3:4. wyznacz te ułamki

a/b + c/d = 17/60
a/c = 2/3
3a = 2c
a = 2/3 c

b/d = 3/4
4b = 3d
b = 3/4 d

a/b + c/d = 17/60

2/3 c / 3/4 d + c/d = 17/60

i bark pomysłu na dalszą część, sorki