Z deskorolki o masie 10kg, poruszającej się z szybkością 4m/s, spadł chłopiec o masie 50kg. Oblicz szybkość, jaką mogła uzyskać deskorolka po upadku chłopca. Przyjmij, że szybkość chłopca w momencie, gdy traci on kontakt z deskorolką, wynosi zero
Jak to obliczyć ?

1

Odpowiedzi

2010-02-28T23:20:02+01:00
Zasada zachowania pędu
(m1+m2)V=m1V1+m2V2
60 kg * 4 m/s = 0 + 10kg*V2
10V2=240
V2=24 m/s