Odpowiedzi

2009-10-19T16:29:32+02:00
9 g - 3%
x - 100 %

x= (9g *100%)/3%
x= 900/3
x=300 g
2009-10-19T16:33:58+02:00
Woda utleniona używana do przemywania ran to 3-procentowy roztwór nadtlenku wodoru (H2O2) w wodzie. Oblicz masę wody utlenionej, którą można otrzymać przez rozpuszczenie 9 g nadtlenku wodoru w wodzie.

Cp = 3%
ms = 9g
mr = ?

Cp= ms÷mr ×100% => mr = ms×100% ÷ Cp [g × % ÷ %=g]
mr=9×100% ÷3%= 300g

Odp. Rozpuszczając 9g H₂O₂ w wodzie otrzymamy 300g wody utlenionej.