Odpowiedzi

2010-02-28T23:16:58+01:00
Konstytucja kwietniowa zwiększyła prerogatywy prezydentowi,który to sprawował władze nad sejmem,senatem,rządem,sądami,wojskiem,kontrolą państwową.Otrzymał również prawo wydawania dekretów z mocą ustawy i zakładania veta przeciw ustawom sejmowym.W czasie wojny władzę w państwie mógł przekazać wyznaczonemu przez siebie następcy.Za swoją działalność odpowiadał tylko przed "Bogiem i historią".