Podkreśl działania prowadzone przez kraje Unii Europejskiej
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR):
a) podnoszenie dochodu rolników,
b) dopΠaty do produkcji rolniczej,
c) skup nadwyżek żywności
d) stabilizacja cen żywności
e) ochrona rynku zbytu,
f) stosowanie ceł na importowane produkty rolne.

1

Odpowiedzi

2010-02-28T23:16:02+01:00