Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T23:36:42+01:00
"Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny".

Ewangelia Jana 5,39

Jest inspirowanym Słowem Bożym, księgą prawdy. Im bardziej ją zgłębiamy,

tym bardziej wzrasta w nas przekonanie, że Biblia nie jest zwykłą

książką, lecz jest księgą nadzwyczajną, doskonałą i wieczną. Biblia jest

jedyną księgą świata, która bywa czytana przez człowieka z każdej

warstwy społecznej, każdego wieku i różnego stopnia dojrzałości.

Rzeczywiście, nie ma podobnego przypadku w literaturze.

Zadziwiające jest to, że Biblia pomimo swego wieku, pozostaje

niezmiennie aktualna. Czas jest probierzem dla wartości książki. Czy

zresztą istnieje jakaś książka napisana przed tysiącami lat, a czytana

jeszcze dziś przez znaczną liczbę osób?

Powstanie Biblii jest po prostu nie do wyjaśnienia. Bóg sam jest jej

autorem. Dzięki wpływowi i przewodnictwu Ducha Bożego, bez ludzkiego

planowania lub współpracy, został wydobyty fragment po fragmencie, tu

pewien list, tam znów pewna biografia, dzieło za dziełem. Wielostronne

gromadzenie różnorodnych Pism w zupełnej harmonii doprowadziło do

jednego dzieła, autorstwa nie tylko ludzi, ale i Boga - tak, że Biblię

uważamy za jedną księgę.

Jej pisarze byli inspirowani nie przez stare źródła ludzkiej mądrości,

lecz przez wielkiego, wiecznie istniejącego Boga.