+ obliczenia jak można ; ))

Doprowadź do najprostszej postaci
a) 2(3a-4b+c)-5(3a+b-2c)=
b) 7(x+2y-3z)+4(2x-3y-5z)=
c) -3(-2a-4b-c)-6(a-2b-6c)=
d) -5(2x-2y-6z)-(x-7y-3z)=
e) 2(a-3b)-3(a-b)-5(4a+3b)=
f) -3(2x-3y)+5(x+2y)-2(3y-x)=
g) 5(b-2a)+3(a-3b)-4(2a-4b)=
h) -7(2a+3b)-9(a-2b)-3(3a+4b)=
i) (x²-6x+18):3+(x²-3x+5):2=
j) (x³-6x²+8x):(-2x)+(12-9x-3x²)=
k) (x²-5x+15):(-5)+(7-2x+3x²):2=
l) (8-10x+4²)+(12x³-21x²-6x):(-3x)=
ł) 4(x³-2x²-5x+2)-x(2x²-3x+5)=
m) 2x(x²-3x+7)+3(x³-2x²+4)=
n) -3x(-2x²-4x+1)-5(x³-3x+2)=
o) -3(x³+4x-2)+2x(x²-3x)=

3

Odpowiedzi

2010-02-28T23:57:05+01:00
A) 2(3a-4b+c)-5(3a+b-2c)=6a-8b+2c-15a+5b-10c= -9a-4b-8c
b) 7(x+2y-3z)+4(2x-3y-5z)=7x+14y-21z+8x-12y-20z= 15x+2y-41z
c) -3(-2a-4b-c)-6(a-2b-6c)=6a+12b+3c-6a+12b+36c=24b+39c
d) -5(2x-2y-6z)-(x-7y-3z)=-10x+10y+30z+x+7y+3z= 11x+17y+33z
e) 2(a-3b)-3(a-b)-5(4a+3b)=2a-6b-3a+3b-20a-15b= -21a-18b
f) -3(2x-3y)+5(x+2y)-2(3y-x)=-6x+9y+5x+10y-6y+2x=13x+13y
g) 5(b-2a)+3(a-3b)-4(2a-4b)=5b-10a+3a-9b-8a+16b= 12b-15a
h) -7(2a+3b)-9(a-2b)-3(3a+4b)=-14a-21b-9a+18b-9a-12b=-4a-15b
i) (x²-6x+18):3+(x²-3x+5):2=1/3x²-2x+6+1/2x²-1,5x+2,5=5/6x²-3,5+8,5
j) (x³-6x²+8x):(-2x)+(12-9x-3x²)=-x²/2+3x-4+12-9x-3x²= -x²/2-6x+8
k) (x²-5x+15):(-5)+(7-2x+3x²):2=1,7x²+0,5
l) (8-10x+4²)+(12x³-21x²-6x):(-3x)=8-10x+16-4x²+7x+2= 26-3x-4x²
ł) 4(x³-2x²-5x+2)-x(2x²-3x+5)=4x³-8x²-20x+8-2x³-3x²+5x=2x³-11x²-15x+8
m) 2x(x²-3x+7)+3(x³-2x²+4)=2x³-6x²+14x+3x³-6x²+12= -x³-12x²+14x+12
n) -3x(-2x²-4x+1)-5(x³-3x+2)=6x³+12x²-3x-5x²+15x-10= 6x³+7x²+12x-10
o) -3(x³+4x-2)+2x(x²-3x)= -3x²-12x+6+2x³-6x²= 2x³-12x+6-9x²
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T00:04:18+01:00
A) 2(3a-4b+c)-5(3a+b-2c)=6a-8b+2c-15a-5b+10c=-9a-13b+12c
b) 7(x+2y-3z)+4(2x-3y-5z)=7x+14y-21z+8x-12y-20z=15x-2y-41z
c) -3(-2a-4b-c)-6(a-2b-6c)=6a+12b+3c-6a+12b+36c=24b+39c
d) -5(2x-2y-6z)-(x-7y-3z)=-10x+10y+30z-x+7y+3z=-11x+17y+33z
e) 2(a-3b)-3(a-b)-5(4a+3b)=2a-6b-3a+3b-20a-15b=-21a-18b
f) -3(2x-3y)+5(x+2y)-2(3y-x)=-6x+9y+5x+10y-6y+2x=x+13y
g) 5(b-2a)+3(a-3b)-4(2a-4b)=5b-10a+3a-9b-8a+16b=-15a+12b
i) (x²-6x+18):3+(x²-3x+5):2=1/3x² -2x+6+x² /2-3/2x+5/2=5/6x² -3 i 1/2x+8 i 1/2
j) (x³-6x²+8x):(-2x)+(12-9x-3x²)=-1/2x² +3x-4+12-9x-3x² =-3i1/2x² -6x+8
k) (x²-5x+15):(-5)+(7-2x+3x²):2=-1/5x² +x-3+7/2-x+3/2x² =13/10x² +1/2=1,3x² +0,5
l) (8-10x+4²)+(12x³-21x²-6x):(-3x)=8-10x+16-4x²+7x+2=-4x²-3x+26
ł) 4(x³-2x²-5x+2)-x(2x²-3x+5)=4x³ -8x²-20x+8-2x³+3x²-5x=2x³ -5x²-25x+8
m) 2x(x²-3x+7)+3(x³-2x²+4)=2x³ -6x² +14x+3x³ -6x² +12=5x³ -12x²+14x+12
n) -3x(-2x²-4x+1)-5(x³-3x+2)=6x³ +12x²-3x-5x³ +15x-10=x³+12x²+12x
o) -3(x³+4x-2)+2x(x²-3x)=-3x³-12x+6+2x³-6x²=-x³-6x² -12x+6
1 5 1
2010-03-01T00:15:22+01:00
A) 2(3a-4b+c)-5(3a+b-2c)=
6a-8b+2c-15a-5b+10c=
-9a-13b+12c
b) 7(x+2y-3z)+4(2x-3y-5z)=
7x+14y-21z+8x-12y-20z=
15x+2y-41z
c) -3(-2a-4b-c)-6(a-2b-6c)=
6a+12b+3c-6a+12b+36c=
24b+39c
d) -5(2x-2y-6z)-(x-7y-3z)=
-10x+10y+30z-x+7y+3z=
20x+17y+33z
e) 2(a-3b)-3(a-b)-5(4a+3b)=
2a-6b-3a+3b-20a-15b=
-21a-18b
f) -3(2x-3y)+5(x+2y)-2(3y-x)=
-6x+9y+5x+10y-6y+2x=
x+13y
g) 5(b-2a)+3(a-3b)-4(2a-4b)=
5b-10a+3a-9b-8a+16b=
-15a+12b
h) -7(2a+3b)-9(a-2b)-3(3a+4b)=
-14a-21b-9a+18b-9a-12b=
-32a-15b
i) (x²-6x+18):3+(x²-3x+5):2=/*6
2(x²-6x+18)+3(x²-3x+5)=
2x²-12x+36+3x²-9x+15=
5x²-21x+51
j) (x³-6x²+8x):(-2x)+(12-9x-3x²)=/*(-2x)
-2x(x³-6x²+8x)-2x(12-9x-3x²)=
-2x^4+12x^3-16x^2-24x+18x^2+6x^3=
-2x^4+18x^3+2x^2-24x
k) (x²-5x+15):(-5)+(7-2x+3x²):2=/*10
-2(x²-5x+15)+5(7-2x+3x²)=
-2x²+10x-30+35-10x+15x²=
13x²+5

l) (8-10x+4²)+(12x³-21x²-6x):(-3x)=/*(-3)
-3(8-10x+4²)-3(12x³-21x²-6x)=
-24+30x-48-36x³+33x²+18x=
-36x³+33x²+48x-72
ł) 4(x³-2x²-5x+2)-x(2x²-3x+5)=
4x³-8x²-20x+8-2x³+3x²-5x=
2x³-5x²-25x+8
m) 2x(x²-3x+7)+3(x³-2x²+4)=
2x^3-6x^2+14x+3x^3-6x^2+12=
5x^3-12x^2+26x
n) -3x(-2x²-4x+1)-5(x³-3x+2)=
6x^3+12x^2-3x-5x^3+15x-10=
x^3+12x^2+12x-10
o) -3(x³+4x-2)+2x(x²-3x)=
-3x^3-12x+6+2x^3-6x^2=
-x^3-6x^2-12x+6