1. Wypisz 4 przykłady występowania surowców mineralnych:
a) granit
b) węgiel kamienny
c) glina
d) ropa naftowa
e) piasek
f ) wapień

2. Określ warunki, w których tworzył się następujące surowce mineralne:
a) pokłady węgla kamiennego na Górnym Śląsku(karbon)
b) wapienie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej(jura)
c) złoża soli kamiennej na Kujawach(perm)

3. Wyjaśnij, dlaczego niektóre złoża surowców mineralnych występujących na terenie Polski nie są eksploatowane.

!!!Zanim zaczniesz rozwiązywać!!!:
Wybieram najlepszą, zgłaszam błędne i spam.

2

Odpowiedzi

2009-10-19T17:14:52+02:00
1.
a) Dolny Śląsk,Tarty,pas od Zawiercia do Krakowa,Strzegom-Sobótka
b)Zagłębia:Górnośląskie, Dolnośląskie, Lubelskie.
c)Bolesławiec (Dolny Śląsk),Świętokrzyskie
d)okolice Gorlic i Sanoka
e)Prawie cała Polska ( Sudety,Góry Świętokrzyskie,Beskidy)
f)Górach Świętokrzyskich, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Pagóry Chełmskie, Lubelszczyzna i Roztocze, a także w Tatrach, Pieninach.
2.
a)Na terenie Górnego Śląska w obniżeniach terenu w okresie karbonu panował ciepły i wilgotny klimat. Obszar ten był bagienny i porośnięty drzewiastymi skrzypami, paprociami i widłakami. Zagłębienia te przykryte zostały różnego rodzaju osadami. Znajdujące się pod nim sczątki roślin przekształciły się z czasem w węgiel kamienny.
b)Wapienie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej powstaly w wyniku osadzania sie na dnie morskim wapiennych szkieletow organizmow morskich oraz ciaglym obumieraniu i narastaniu nowych warstw koralowcow (dlatego w przewazajacej czesci sa to wapienie koralowcowe) w cieplym i plytkim morzu, ktore bylo na tym terenie w okresie jury.
c)W permie środkowa i północna część Polski zalana była morzem. Osadzały się w nim wapienie, tworzyły pokłady soli kamiennej i potasowej( Zagłębie Kujawskie)
3.Bo jest to nieopłacalne. Koszty wydobycia przewyższają możliwe zyski.Złoża moga tez być na terenach chronionych.

4 2 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T17:55:23+02:00
A) granit Sudety, Podgórze Sudeckie,Dolny Śląsk,Tatry
b) węgiel kamienny: Wyżyna Śląska, Sudety:rejon Wałbrzycha, Wyżyna Lubelska, Polesie Lubelskie
c) glina: Dolny Śląsk- Bolesławiec,
d) ropa naftowa: Karpaty, Podgórze Karpackie,szelf Bałtyku na płn. od Rozewia, rejon Kamienia Pomorskiego
e) piasek: Sudety,Góry Świętokrzyskie,Beskidy, .....
f ) wapień: wyżyna Śląsko-Krakowska, Kielecka, Lubelska, Jura Krakowsko-Częstochowska


a) pokłady węgla kamiennego na Górnym Śląsku(karbon) - wytworzyły się w nieckach o zapadającym się podłożu bagiennym. Duża ilość szczątków roślinnych utworzyła narastającą warstwę torfu. Podczas zapadania się terenu torfowiska pokrywały się warstwą osadów mineralnych przynoszonych przez rzeki, pod wpływem nacisku zaległych warstw i wysokiej temp. torf zmieniał się w węgiel brunatny a potem w kamienny. W skutek przysypywania roślin osadami mineralnymi powstały owe pokłady węgla.
b) wapienie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej(jura)- powstały w wyniku osadzania się na dnie morskim wapiennych szkieletów organizmów morskich oraz ciągłym obumieraniu i narastaniu nowych warstw koralowców w ciepłym i płytkim morzu, które występowało na tym terenie podczas jury.
c) złoża soli kamiennej na Kujawach(perm)-powstały w wyniku wytracenia się soli z wody morskiej. Sprzyjał temu ciepły i suchy klimat odpowiadający dzisiejszemu klimatowi zwrotnikowemu kontynentalnemu.

Niektóre surowce na terenie Polski nie są eksploatowane gdyż potrzeba na ich wydobycie ogromnych nakładów finansowych, lub też są trudne do wydobycia (leżą np. na terenach parków narodowych czy krajobrazowych).


2 5 2