Zad 1.

Oznacz numerami od 1-5 etapy rozowju gor zgodnie z kolejnoscia powstawania :

*powstawanie gor zrębowych
*gromadzenie się osadów w morzu
*powstawanie gór fałdowych
*zrównanie form rzeźby fałdowej
*zrównanie form rzeźby zrębowej

Zad 2.

połącz strzałkami grupy skał z odpowiednimi ich rodzajami :UWAGA: Z jednym rodzajem skał można połączyć wiecej niż jedną grupę skał

a) wapień , dolomit
b)piaskowiec , zlepieniec
c)torf,węgiel kamienny
d)żwir , piasek, pył ,ił,less
e)gips , sól kamienna
f)diabaz,pegmatyt,porfir
g)andezyt,bazalt,melafir
h)gejs,łupek krystaliczny
i)marmur, kwarcyt
j)gabro,granit,sjenit

1)osadowe okruchowe
2)osadowe pochodzenia organicznego
3)osadowe pochodzenia chemicznego
4)magmowe wylewne
5)magmowe żyłowe
6)magmowe głębionowe
7)przeobrażone

1

Odpowiedzi

2010-03-01T11:00:05+01:00
A) wapień , dolomit osadowe pochodzenia organicznego, osadowe pochodzenia chemicznego
b)piaskowiec , zlepieniec osadowe okruchowe
c)torf,węgiel kamienny osadowe pochodzenia organicznego
d)żwir , piasek, pył ,ił,less osadowe okruchowe
e)gips , sól kamienna osadowe pochodzenia chemicznego
f)diabaz,pegmatyt,porfir magmowe żyłowe
g)andezyt,bazalt,melafir magmowe wylewne
h)gejs,łupek krystaliczny przeobrażone
i)marmur, kwarcyt przeobrażone
j)gabro,granit,sjenit magmowe głębionowe