Zadanie 1. (4 pkt.)
Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość 3 cm i 5 cm.
Oblicz sina , cosa , tga i ctga , gdy a jest kątem leżącym naprzeciw przyprostokątnej o
długości 5 cm.
Zadanie 2. (4 pkt.)
Przekątna prostokąta o długości 20 cm tworzy z bokiem kąt 38°.
Oblicz obwód tego prostokąta.
Zadanie 3. (4 pkt.)
Oblicz pole i obwód trapezu równoramiennego, w którym podstawy mają...

1

Odpowiedzi

2010-03-01T08:23:47+01:00
Sina=5/c (c=przeciwprostokatna)
c=pierwiastek z (3 dokwadratu + 5 do kwadratu)
c = pierw z (9+25)
c = Pierw z 34
sina = 5/pierw z 34

cosa = 3/c
cosa = 3/pierw z 34

tga = 5/3
ctga = 3/5

2. zadanie
potrzebna jest wartosc sin i cos kata 38 st. (znajdz w tabeli)
x, y - dlugosci bokow prostokata
x=20*sin38
y=20*cos38
obwod= 2*x + 2*y