Odpowiedzi

2010-03-01T09:16:58+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
V₁=4/3*π*r₁³
r₁=1/2*8=4
V₂=4/3*π*4³=256/3*π
V₂=4/3*π*r₂³
r₂=1/2*4=2
V₂=4/3*π*2³=4/3*8π=32/3*π

V=V₁+V₂=288π/3
4/3*π*r³=288π/3    /*3
4*π*r³=288π          /:π
4r³=288
r³=72
r=³√72=³√(2*2*3*3*2)=2³√9
d-średnica
d=2r
d=4³√9

103 4 103
2010-03-01T09:24:50+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Dwie ołowiane kule o srednicach 8 cm i 4 cm przetopiono na jedna kule. jaka jest srednica tej kuli

V=V₁+V₂
d₁=8--->r₁=4 cm
d₂=4--->r₂=2cm

V=4/3π*4³+4/3π*2³
V=4/3π(64+8)
V=4/3π*72

V=4/3πr³
4/3π*72=4/3πr³
r³=72
r=∛72
r=2∛9 cm
d=4∛9 cm
23 4 23