Zad.1
a)Podaj, jakie pola mają koła o promieniach:
3, 2/3
b)Podaj, jakie pola mają koła o średnicach:
6, 2,5
Zad.2
Oblicz, ile w przybliżeniu wynosi pole koła:
a) o promieniu 3 cm,
b) o promieniu 0,2 cm,
c) o średnicy 20 cm,
d) o średnicy 2,2 cm,
Zad.3
Oblicz pole koła:
a) o promieniu 1,2 m
b) o średnicy 3,6 dm
c) o obwodzie 4π cm
Z góry dzięki;)

2

Odpowiedzi

2009-10-19T16:50:37+02:00
Π≈3,14
1.
a). 3, 2/3

πr² = π*3² = 9π
9π= 9*3,14= 28,26

πr²= π*(2/3)²= π*4/9 = 3,14 * 4/9 = 314/100 * 4/9 = 314/225≈1cala i 89/225

b)
d= 6
r= 1/2 d= 3

πr²= 3,14 * 3²= 3,14 * 9 = 28,26

d= 2
r= 1
πr²= 3,14 *1²= 3,14

d= 5
r=2,5
πr²= 3,14 * 2,5² = 3,14 * 6,25 = 19,625

2.
a) r=3 cm
πr²= 3,14 * 3²= 3,14*9= 28,26cm²

b)r=0,2 cm
πr²= 3,14 * 0,2²= 3,14 * 0,04= 0,1256≈0,13cm²

c) d=20cm
r=10cm
πr² = 3,14 * 10²= 3,14 * 100 = 314 cm²

d)
d=2,2cm
r=1,1cm

πr²= 3,14*1,1²= 3,14*1,21=3,7994≈3,8cm²

3.
a). r=1,2m
πr²=3,14*1,2²= 3,14*1,44 = 4,5216≈4,52m²

b) d=3,6dm
r= 1,8dm
πr²= 3,14*1,8²= 3,14*3,24=10,1736≈10,17dm²

c) Ob=4πcm
P=πr²
Ob= 2πr
4π=2πr
2πr=4π/2π
r=2π=2*3,14=6,28
P=πr²=3,14*6,28²=3,14*39,44≈123,8416≈123,84cm²

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T17:00:38+02:00
Zad. 1:
a) P= πr²
P= π•3²
P= π•9=9π

P=π•(2/3)²=π•4/9= 4/9π

b) średnica= 2r
P= πr²
P= π•3²=9π, bo 3 to r, a 6 to 2r

P=π•1,25=1,25π, bo 2,5/2= 1,25

Zad.2
a) P= πr²
P= π•3²= 9π
π≈3,14
P≈9•3,14≈ 28,26 cm².

b)P= πr²
P= π•0,2²= 0,04π
P≈0,04•π≈ 0,1256 cm².

c) średnica 20 cm.
promień: połowa z 20 cm.= 10 cm.

P= πr²
P= π•10²= 100π
P≈100•3,14≈314 cm².

d) średnica 2,2 cm.
promień= 1,1 cm.

P= πr²
P= π•1,1²=1,21π
P≈1,21• 3,14≈3,7994 cm².

Zad. 3
a) P= πr²
P= π•1,2²= 1,44π
P≈1,44•3,1≈4,5216 m².

b) średnica= 3,6
promień= 1,8
P= πr²
P= π•1,8²= 3,24π
P≈3,24•3.14≈ 10,1736 dm².

c) obwód: 4π
wzór na obwód= 2πr

2πr= 4π/π
2r=4/2
r=2

P= πr²
P= π•2²=4π
P≈ 4•3,14≈12,56 cm².

;))