ZAD 1)
oblicz obwód czeorokąta ABCD o wierzchołkach:
A=(-2,3)
B =(-1,7)
C=(4,-3)
D=(-2,-5)

ZAD2) NAPISZ RÓWNANIE PROSTEJ m PROSTOPADŁEJ DO PROSTEJ k PRZECHODZĄCEJ PRZEZ PUNKT P GDY:
k:3x-2y+5=0
P=(-4,-2)
Z GÓRY DZIĘKUJE I DAJE NAJ
2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T11:15:09+01:00
ZAD2) NAPISZ RÓWNANIE PROSTEJ m PROSTOPADŁEJ DO PROSTEJ k PRZECHODZĄCEJ PRZEZ PUNKT P GDY:
k:3x-2y+5=0
P=(-4,-2)
P=(x=-4,y=-2)

2y=3x+5 |:2
y=³/₂x +⁵/₂
a=³/₂ c= -⅔
y=-⅔x+b
-2=-⅔ ×(-4)+b
-2=⁸/₃+b
b=⁻⁶/₃ -⁸/₃
b=⁻¹⁴/₃=-4⅔

równanie ma postać : y=³/₂x-4⅔

zadania 1 nalezy narysować na układzie współrzędnych i połaczyć odpowiednio punkty uzyskamy czworokąt boki będa miały następujące długości : |AB|=4cm,|BC|=10cm,|CD|=6cm,|DA|=8cm

Obwód=4+10+6+8=28cm2010-03-01T11:26:21+01:00
Zadanie 1.
4²+1²=x²
16+1=x²
x²=17 /√
x=√17 j

10²+6²=x²
100+36=x²
x²=136 /√
x=√136
x=2√34 j

2²+6²=x²
4+36=x²
x²=40 /√
x=√40
x=2√10 j

Ob=√17+2√34+2√10 j