Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T11:09:43+01:00
Wszystkie elementy tabelki po kolei:
1) Płaca podstawowa 1276 zł
2) ogółem przychód 1276 zł
3) koszt uzyskania przychodu 111.25 zł (stałe)
4) podstawa wymiaru składek 1276 zŁ
5) Ubezpieczenie emerytalne 1276*9.76%=124.54zł
6) ubezp. rentowe 1276*1.5%=19.14zł
7) ubezp. chorobowe 1276*2.45%=31.26 zł
8) razem składki ubezp. spol. 124.54+19.14+31.26=174.94
9) podstawa wymiaru skladki ubezp. zdrowotnego 1276-174.94=1101.06 zł
10) podst. naliczenia zaliczki w zaokrągleniu do 1 zł 1276-111.25-174.94=990 zł
11) zaliczka na podatek dochodowy 990*18%-46.33=131.87
12) składka ubezp. zdrowotnego pobrana 1101.06*9%=99.10
13) składka ubezp. zdrowotnego odliczona 1101.06*7.75%=85.33
14) należna zaliczka na podatek dochodowy zaograklona do 1 zł 131.87-85.33=47 zł
15) do wypłaty 1276-174.94-99.10-47=954.96 zł