Odpowiedzi

2010-03-01T10:43:37+01:00
A) √6× √2
√12
==3√2======= skreslona
2√3

b) 3√10×2√2
6√20
12√5
=√120=========

c) √180
3√20
6√5
===12√5=====

d) ∛4×∛6
∛24
=3∛2====
2∛3
20 4 20
2010-03-01T10:44:36+01:00
A]
√6×√2=√12=2√3
√12=2√3
3√2=
2√3
należy skreślić:3√2
b]
3√10×2√2=6√20=12√5
6√20=12√5
12√5
√120=2√30 należy skreślić
c]
√180=6√5
3√20=6√5
6√5
12√5 należy skreślić
d]
∛4×∛6=∛24=2∛3
∛24=2∛3
3∛2 należy skreślić
2∛3
12 4 12
2010-03-01T10:52:20+01:00
A) √6× √2=√12=√4*3=2√3
3√2-trzeba skreślić
b) 3√10×2√2=6√20 lub=12√5
√120-trzeba skreślić
c) √180=√9*20=3√20 lub√36*5=6√5
12√5-trzeba skreślić
d) ∛4×∛6=d) ∛24 lubd) ∛8*3=2∛3
3∛2-trzeba skreślić
6 4 6