Zadanie 8 strona 58

krzyżówka
1 inaczej krwinki czerwone ( 10 )
2 tkanka płynna ( 4 )
3 Tkanka mięśniowa wchodząca w skład naczyń krwionośnych i jelit ( ( 6 )
4 najtwardsza tkanka ( 6)
5 inaczej krwinki białe ( 9 )
6 długa wypustka komórki nerwowej ( 5)
7 inaczej komórka nerwowa ( 6)
8 krótkie wypustki komórek nerwowych ( 8)
9 tkanka łącząca występująca w małżowinie usznej (9)
10 tkanka magazynująca substancje odżywcze ( 10)
11 Barwnik niezbędny do transportu tlenu ( 11)
12 komórki budujące wraz z neuronami tkankę nerwową ( 7 )
13 nabłonek odpowiedzialny miedzy innymi za wymianę gazową (6)

Hasło

Funkcje


Dziekuje bardzo za pomoc :))


3

Odpowiedzi

2010-03-01T11:14:24+01:00
1Erytrocyty
2Krew
3Gładka
4Kostna
5leukocyty
6Akson
7Neuron
8Dendryty
9Chrzęstna
10Tłuszczowa
11Hemoglobina (lub Czerwony)
12Glejowe
13Jednowarstwowy płaski


Liczę Na Naj..!!!;*****
31 4 31
2010-03-01T11:18:41+01:00
1.erytrocyty
2.krew
3.gładka
4.kostna
5.leukocyty
6.akson
7.neuron
8.dendryty
9.chrzęstna
10.tłuszczowa
11.hemoglobina
12.glejowe
13.płaski
72 1 72
2010-03-01T11:21:35+01:00
1.erytrocyty
2.krew
3.gładka
4.kostna
5.leukocyty
6.akson
7.neuron
8.dendrtyty
9.chrzęstna
10.tłuszczowa
11.hemoglobina
12.glejowe
13.płaski
15 3 15