Rafał uczestniczy w zawodach, w których należy w jak najkrótszym czasie dopchać obciążone taczki do mety. Rafał wystartował z przyspieszeniem o wartości 2m\s. Oblicz wartość siły, jaką Rafał działał wtedy na taczki, skoro wartość siły oporów ruchu wynosiła 2N. Masa taczki jest równa 10 kg.
a) 20N
b) 22N
c) 4N
d)10N

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T11:21:51+01:00
Dane:
a=2m/s2=2 N/kg
m=10kg
F tarcia=2N
szukane:
F całkowite=?
F całkowite=F potrzebna do dopchania taczki+F tarcia
F= m *a
F= 10 kg *2 N/kg
F= 20N
F cał=20N+2N
F cał=22N
odp: b
4 4 4