Odpowiedz na pytania własnymi słowami.
prosze zrób to jak najszybciej
1.W jaki sposób syn boży stał się człowiekiem?
2.Co to znaczy że maryja jest matką bożą?
3.Co znaczy że maryja jest Niepokalanie poczęta?
4.Czym było ziemskie życie Jezusa?
5.Jakie znaczenie dla człowieka ma zmartwychwstanie Chrystusa?
6.Co znaczy że Chrystus wstąpił do nieba?
7.Kiedy i po co Chrystus powróci na ziemię
8.Na czym polega syn ostateczny?
9.Kim jest Duch Święty?
10.Co czyni duch święty w kościele?
11.Czym jest Kościół?
12.Jakie są podstawowe cechy kościoła?
13.dlaczego kościół jest jeden?
14.Co to znaczy że kościół jest święty?
15.Co to znaczy że kościół jest powszechny?
16.Co to znaczy że kościół jest apostolski?
17.Jaką funkcję w kościele pełni papież?
18.jaką rolę spełniają biskupi?
19.jaka jest rola kapłanów?
20.jaka jest rola świeckich?
21.Co oznacza określenie " świetych obcowanie"
22.czym jest śmierć i co oznacza zmartwychwstanie?
23.Co następuje zaraz po śmierci?
24.co to jest czyściec?
25.czym jest niebo?
26.Czym jest piekło?
Dziękuję!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-01T11:51:42+01:00
1. Syn Boży stał się człowiekiem, poprzez narodziny w ubogiej stajence.
2. Została wybrana przez Boga, aby począć Jezusa Chrystusa.
3. Jako jedyna narodziła się bez grzechu pierworodnego.
4. Misją, Jezus przyszedł aby umrzec za ludzi na krzyżu.
5. Bardzo duże, dzieki niemu cżłowiek otrzymał zycie wieczne.
6. Został wzięty do nieba z ciałem i duszą.
7. Kiedy przygotuje dla nas miejsce u boku Ojca, wróci po nas, aby nas ze sobą zabrać.
8. Każdy człowiek stanie przed sądem ostatecznym, aby zostac posądzonym za każdy swój grzech i wynagrodzony za każdy dobry uczynek.
9. Jest jedną z Trzech Osób Boskich. Duch Święty jest głosem Boga - Pocieszyciel, dany po smierci Jezusa.
10. Jest posłannikiem Boga, aby pomóc ludziom. Pośrednik między Bogiem- a człowiekiem. Napełnia nas i umacnia naszą wiarę.
11. Wspólnota wiernych założona przez Jezusa Chrystusa. Połączony wspólnotą wiary i sakramentów.
12. Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski.
13. Jeden jest Kościół załozony przez Jezusa Chrystusa.
14. Wspólnota mistyczna jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, Ludem Bożym w którym działa Duch Święty.
15. Powołany do działania wśród całej ludzkości i obejmuje tym działaniem wszystkich ludzi niezależnie od płci, stanu, majątku, narodowości oraz od popełnionych grzechów.
16. Przechowuje naukę Jezusa przekazaną apostołom.
17. Rozstrzyga spory dotyczące ważności małżeństwa oraz innych sakramentów, ślubów zakonnych, najważniejszy autorytet moralnym, sprawuje władzę prawodawczą w zakresie prawa kanonicznego.
18. Prowadzenie Kościoła lokalnego oraz współuczestniczenie w Kościele soborowym.
19. Duchowa opieka oraz władza religijna nad członkami wspólnot.
20. Tworza wspólnote, bez nich nie byłoby Kościoła.
21. ''Rozmowa'' ozób na ziemi pomiędzy tymi w niebie i czyścu, którzy mogą się za sobą nawzajem wstawiać w modlitwie i ofiarowywać w swojej intencji umartwienia i dobre uczynki.
22. Śmierć to bezwładność ciała. Zmartwychwstanie.. ciało zostaje na ziemi, a dusza idzie do nieba.
23. Sąd ostateczny.
24. Bolesne dochodzenie duszy do absolutnie doskonałej miłości. Miejsce oczekiwania na pójście do Nieba.
25. Miejsce wiecznej szcześliwości. Życie z Bogiem.
26. Miejsce wiecznego potępienia z dala od Boga.
  • Użytkownik Zadane
2010-03-01T11:59:31+01:00
1 . Narodził się .
2 . Bo urodziła Jezusa Chrystusa .
3 . Ponieważ urodziła się bez grzechu .
4 . Nauczaniem o panu Bogu , odkupieniem grzechów z ludzkość
5 . Człowiek odchodząc z tego świata wierzy , że dzięki temu dusza ludzka kiedyś zmartwychwstanie .
6. To znaczy , że Jezus Chrystus siedzi po prawicy swego Ojca.
7. Kiedy będzie koniec świata i po to żeby sądzić żywych i umarłych
8.Na osądzaniu dusz zmarłych
9.Trzecia osoba Trójcy Świętej, równa Ojcu i Synowi w bóstwie, majestacie, substancji i naturze
10.Nawraca , czyni cuda .
11.Świątynią Boga
12.Nauczanie o Panu Bogu , Chrzest , Spowiedź , Najświętszy sakrament , bierzmowanie
13.Dlatego , że ze jest to jedność w wierze
14.Jest święty dlatego , że jest to świątynia Boga
15.Że wyznaje wiarę rzymsko - katolicką
16.Kościół z grupy Kościołów wschodnich, przedchalcedoński, działający wśród Ormian - pierwotnie w Armenii i na Bliskim Wschodzie, obecnie również wśród diaspory ormiańskiej na całym świecie. Liczy około 6 milionów wiernych.
17.Jest najwyższym dostojnikiem kościoła rzymsko - katolickiego
18.Biskup jest odpowiedzialny za daną Diecezje .
19.Odprawiają wsze w swoich parafiach
20.Uczestnictwo we mszy świętej .
21.W chrześcijaństwie wymiana darów duchowych pomiędzy wspólnotami wiernych.
22.Śmierć jest naszym odejściem z tego świata . Zmartwychwstanie - powstanie z martwych , ponowne ożywienie .
23. Wg.naszych wierzeń Bóg sądzi nasze dusze .
24.Według Kościoła katolickiego bolesne dochodzenie duszy do absolutnie doskonałej miłości, koniecznej do osiągnięcia szczęścia Nieba.
25.Niebo lub raj – jedna z krain stanowiących zaświaty. Kojarzona zazwyczaj z osiągnięciem stanu wiecznej szczęśliwości .
26.W eschatologiach religii uznających życie pozagrobowe, piekło to miejsce przebywania lub stan dusz zmarłych, potępionych za grzechy lub winy wobec bogów popełnione na ziemi.Mam nadzieję , że wszystko jest OK a jak nie to sorry ;]