Pomóżcie prosze ; ]]

To ma być w formie ułamka .

Oblicz wartość wyrażenia: x²+1/<--(kreska ułamkowa)2-x dla
a)x=1
b)x=½
c)x=-⅓
d)x=-1,2

Nie mam jak zrobić kreski ułamkowej więc ją zrobię tak " / "

Uprość ułamki:
a) 4ab+6b²/<--(kreska ułamkowa) 2b =
b) 6a²+9ab/3a=
c) 8a²b-6ab²/2ab=
d) 5x+15x²/5x³=
e) 6x-8x²/4x²=
f) 3x³-6x²+9x/3x=

3

Odpowiedzi

2010-03-01T11:26:21+01:00
Oblicz wartość wyrażenia: x²+1/<--(kreska ułamkowa)2-x dla
a)x=1
b)x=½
c)x=-⅓
d)x=-1,2

a)1²+1 / 2-1 = 2/1=2
b)¼+1/ 2-½=⅚
c)¹⁰/₉ / ⁵/₃ = ⅔
d)-⁴⁴/₁₀₀ / ⁸/₁₀=-¹¹/₂₀
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T11:33:50+01:00
Oblicz wartość wyrażenia: x²+1/2-x dla
a)x=1 =1/2
b)x=½ =1/4
c)x=-⅓ =10==34/36
d)x=-1,2 = 74/100

Nie mam jak zrobić kreski ułamkowej więc ją zrobię tak " / "

Uprość ułamki:
a) 4ab+6b²/<--(kreska ułamkowa) 2b =2a+3b
b) 6a²+9ab/3a=2a+3b
c) 8a²b-6ab²/2ab=4a-3b
d) 5x+15x²/5x³=(1+3x)/5x²
e) 6x-8x²/4x²=(3/2-2x)/x
f) 3x³-6x²+9x/3x= x²-2x+3
1 5 1
2010-03-01T11:39:03+01:00
1.
a. x=1
x²+1/2-x=1²+1/2-1=2/1=2

b.x=½
(½)²+1/2-½=1/4+1/1½=1i1/4 :1/1½=5/4 : 3/2=5/4*2/3=5/6

c.x=-⅓
(-⅓)²+1 / 2-(-⅓)=1/9+1 / 2+⅓=1i1/9 : 2⅓=10/9:7/3=10/9*3/7=10/21

d.x=-1,2
(-1,2)²+1/2-(-1,2)=1,44+1 /3,2=2,44/3,2=0,7625

2.
4ab+6b²/2b=4ab+3b
6a²+9ab/3a=6a²+3b
8a²b-6ab²/2ab=8a²b-3b
5x+15x²/5x³=5x+3/x
6x-8x²/4x²=6x-2
3x³-6x²+9x/3x=3x³-6x²+3