Odpowiedzi

2010-03-01T11:33:08+01:00
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt(1;6),która jest
a)równoległa do prostej y=3/2x+1
b)prostopadła do prostej -3x+2y-2=0

a)
y=³/₂x+1
a=³/₂ c=³/₂
P=(1;6)

y=³/₂x+b
6=³/₂+b
b=6-³/₂
b=⁹/₂
równanie równoległej : y=³/₂x+⁹/₂

b)
-3x+2y-2=0
2y=3x+2 |:2
y=³/₂x+1
a=³/₂ c=-²/₃
P=(1;6)
y=-²/₃x+b
6=-²/₃+b
b=²⁰/₃=6⅔
równanie prostopadłej : y=-²/₃x+6⅔