Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T11:21:44+01:00
Zad.1
trapez prostokątny
podstawa dolna a= 8
podstawa górna b= 5
kąt ostry trapezu α= 45⁰, więc wysokość trapezu h = 8- 5= 3
{po odcięciu trójkąt równoramienny prostokątny}
Powstała bryła to walec z wyciętym stożkiem.
Obliczamy objętość walca Vw:
{promień podstawy to wysokość trapezu h = 3,
wysokość walca to podstawa dolna trapezu a = 8}
Vw = πh²*a = π*3²*8 = 72π
Obliczamy objętość stożka Vs:
{promień podstawy stożka to wysokość trapezu h = 3,
wysokość stożka to różnica podstaw trapezu a-b=8-5=3}
Vs = ⅓πh²*(a-b) = ⅓π*3²*3= 9π
Obliczamy objętość powstałej bryły:
V = Vw-Vs = 72π - 9π = 63π
Odp. Objętość bryły jest równa 63π.
6 4 6