Odpowiedzi

2010-03-01T11:28:44+01:00
(X+1)(2X-1)>0
x+1=0 lub 2x-1=0
x=-1 lub x=1/2
ramiona w górę

x∈(-∞, -1)u(1/2,+∞)
2010-03-01T11:32:07+01:00
(x+1)(2x-1)>0
2x²-x+2x-1>0
2x²+x-1>0
Δ=b²-4ac=1+8=9
√Δ=3

x₁>(-b-√Δ):2a>(-1-3):4>-1
x₂>(-1+3):4>½


x∈(-∞;-1) lub(½;+∞)
2010-03-01T12:33:54+01:00
(X+1)(2X-1)>0
x+1=0
x=-1

2x-1=0
2x=1 /:2
x=½

Rysujemy oś, zaznaczamy -1 oraz ½
Następnie rysujemy parabolę z ramionami ku górze, odpowiedź to

x∈(-∞;-1) U (½;+∞)