Odpowiedzi

2010-03-01T11:30:41+01:00
Właściwości Sodu

Sód jest miękkim, srebrzystobiałym metalem. Przypomina wyglądem glin, jest jednak tak miękki, że można go krajać nożem. Tylko nieliczni mają jednak do czynienia z czystym sodem. Związki sodu znajdują się prawie wszędzie, sam metal nie ma jednak praktycznego zastosowania i w normalnych warunkach jest bardzo nietrwały.
Sód reaguje np. energicznie z tlenem powietrza, tworząc nadtlenek sodu:
2Na + O2 ---> Na2O2
a także z wodą, tworząc wodór i wodorotlenek sodu:
2Na + 2H2O ---> H2 + 2NaOH
Sód należy do litowców, metali tworzących grupę IA (1) układu okresowego. Litowce nazywano dawniej metalami alkalicznymi, tworzą bowiem silnie zasadowe (alkaliczne) związki z jonami OH-.
Sód tworzy z trzema innymi litowcami stopy stanowiące układy eutektyczne.Sód i jego sole nadają płomieniowi barwę żółtą.

Właściwości Potasu

Czysty potas jest bardzo miękki. W normalnych warunkach potas jest bardzo nietrwały. Reaguje z tlenem w suchym powietrzu, tworząc ponadtlenek potasu, KO2.
Potas należy do grupy IA (1) układu okresowego. Z wyjątkiem wodoru (H), pierwiastki tej grupy to bardzo reaktywne metale, które nie mogą występować w przyrodzie w stanie wolnym. Dawniej nazywano je metalami alkalicznymi, tworzą bowiem mocne wodorotlenki (alkalia). Obecnie noszą nazwę litowców.
Potas i jego sole nadają płomieniowi barwę fioletową.
Potas nie występuje w przyrodzie w stanie wolnym. Łatwo bowiem ulega działaniu powietrza i wody.Stykając się z wodą, samorzutnie zapala się, tworząc agresywny chemicznie wodorotlenek potasu i wybuchowy gaz - wodór.Jony potasu są niezbędne dla przebiegu procesów życiowych, zwłaszcza działania nerwów i mięśni.
4 3 4