Analiza i interpretacja "Stepów Akermańskich" Adama Mickiewicza.
Według schematu:
1. Podmiot liryczny - kim jest, gdzie się znajduję, co robi, czy się ujawnia, czy zwraca do kogoś
2. Adresat - czy jest w tekście zaznaczony, kim jest, co robi
3. Czy podmiot zwraca się do adresata - liryka zwrotu do adresata
4. Czy utwór to monolog liryczny czy liryka wyznania
5. Konteksty - czy są odwołania do: kultury jakiegoś kraju, filozofii, Biblii, mitologii, biografii autora
6. Temat - czy tytuł coś podpowiada, o czym mówi podmiot
7. Budowa - jaki to gatunek, czym się charakteryzuje, jakie środki stylistyczne zostały wykorzystane i po co
8.Nastrój panujący w wierszu - smutny, radosny, melancholijny, refleksyjny.

Praca ma być w jednym ciągu, nie odrębnie punktami. Daje najlepszą ocenę:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T13:29:38+01:00
1. Podmiot liryczny ujawnia się w pierwszym wersie. Jest on mężczyzną, prawdopodobnie podróżnikiem, emigrantem, pielgrzymem. Przemierza on wschodnie przestrzenie.
2. Nie ma bezpośredniego zwrotu do adresata.
3. Nie.
4. Utwór to monolog liryczny.
5. Użycie przez poetę metafory "hydra pamiątek" odyła do mitologii. Wschodzenie jutrzenki (występowanie mroku i światła) odsyła do biblijnej wizji stworzenia świata. Sytuacja przedstawiona w sonecie kojarzyć się może z momentem przed oddzieleniem przez Boga światła i ciemności.
6.Tytuł "Stepy akermańskie" wprowadza nas w przestrzeń, o której chce opowiedzieć podmiot liryczny. Bohater utworu w dwóch pierwszych strofach opisuje swą podróż przez step. Zdecydowany i aktywny w swej wędrówce stara się poznać i zapamiętać szczegóły otoczenia, jednocześnie jednak z kolejnym etapem podróży przekształceniu ulegają jego emocje i sposób postrzegania.
7. "Stepy akermańskie" są przykładem sonetu synkretycznego, czyli do zwykłego sonetu zostały wprowadzone elementy dramatyczne.
Środki stylistyczne:
a) czasowniki w czasie teraźniejszym- zmniejszenie dystansu dzielącego podmiot liryczny od przedmiotu opisu
b) metafory- nawiązanie do tematyki morskiej
c) oksymoron- "suchy ocean; ocean jest suchy, a więc pozbawiony materii, który go tworzy, staje się synonimem pustki
d) porównanie- "wóz nurza się w zieloności i jak łódka brodzi"
e) czasowniki oznaczające ruch- wypłynąłem, nurza się, brodzi; wywołuje to wrażenie falowania
8. Melancholijny, refleksyjny
11 4 11