Odpowiedzi

2010-03-01T11:39:10+01:00
Tkanki

Tkankami nazywamy skupienie komórek o tej samej budowie, podobnych czynnościach i pochodzeniu, a także spełniających podobne funkcje.
Podstawowy podział obejmuje cztery kategorie tkanek: nabłonkową, łączną, mięśniową oraz nerwową.
Tkanka nabłonkowa

Główną rolą tkanki nabłonkowej jest pokrywanie i ochrona ciała, narządów oraz jam ciała. Nabłonek stanowi również źródłow wielu tworów, takich jak wici, włoski czy kosmki.
Systematyka nabłonka dzieli go na: pokrywający, wydzielniczy (gruczoły), ruchowy, transportujący (w jelitach), rozrodczy oraz zmysłowy (odbiera bodźce).
Tkanką łączna

Głównym zadaniem tkanki łącznej jest spajanie (łączenie) innych tkanek, a także ochrona oraz nadanie kształtu i podpory ludzkiemu ciału.
Tkanka łączna to pojęcie stosunkowo szerokie, objmujące bardzo zróżnicowane względem siebie tkanki: kostną, chrzęstną, galaretowatą, tłuszczową, krew oraz limfę.
Tkanka mięśniowa

Tkanka mięśniowa gładka - występująca przede wszystkim w narządach wewnętrznych, praca mięśni zbudowanych z tkanki gładkiej nie podlega naszej woli.
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana (szkieletowa) - funkcjonowanie mięśni szkieletowych zbudowanych z tkanki poprzecznie prążkowanej opiera się na działaniu naszej woli. W największym skrócie mięśni tych używamy do poruszania się.
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana (serca) - pomimo tego, że włókna tkanki poprzecznie prążkowanej serca budową przypominają te ze swojego odpowiednika szkieletowego, ich praca nie podlega kontroli naszej świadomości.
Tkanka nerwowa

Tkanka nerwowa spełnia kluczową rolę dla funkcjonowania organizmu człowieka. Służy do odbierania, przekazywania i przetwarzania informacji ze strony otoczenia.
Z tkanki nerwowej zbudowany jest ośrodkowy (mózgowie i rdzeń kręgowy) oraz obwodowy układ nerwowy
1 5 1