Zad 1
Największa bombka,która kupiła Asia na choinkę jest kula zapakowaną w szescienne pudełko o polu powierzchni 216 cm².
Bombka przylega do wszystkich ścian pudełka.Oblicz,ile razy objętość pudełka jest większa od objętości bombki.
Zapisz obliczenia.Do obliczen przyjmij π(pi)=3.

1

Odpowiedzi

2010-03-01T12:05:59+01:00
Psześcianu=6a ²
6a ² =216/6
a ² =36
a=6
V sześcianu=a³
V=6³
V=216 cm³

Srednica kuli=6 cm więc promień r=3
V kuli=4/3πr³
π=3
V=4/3*3*3³
V=4*27
V=108 cm³

216/108=2
Objętość pudełka jest 2 razy większa od objętości bombki