1dm sześcienny powietrza wazy 0,66g.Głównymi składnikami powietrza są azot i tlen,przy czym zawartość procentowa azotu wynosi 78%,a tlenu 21%.Jaka jest masa azotu,a jaka tlenu w pomieszczeniu o długości 7m,szerokości 5m i wysokości 3,2m?Wynik podaj w kilogramach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T12:23:18+01:00
V pomieszczenia=7*5*3,2=112m³

1dm³=1000cm³=0,001m³ =>waga powietrza = 0,66g

112/0,001=112000
112000*0,66=73920g=> tyle wazy powietrze w tym pomieszczeniu.

azot: 78%*112000=87360g=87kg, 360g
tlen: 21%=23520g= 23kg, 520g