Odpowiedzi

2010-03-01T13:03:40+01:00
F(x)= -(x-3)² = -x²+6x-9

Δ=b²-4ac
Δ=6²-4*(-1)*(-9)
Δ=36-36
Δ=0 więc

x₀ = -b /2a
x₀ = -6 /2*(-1)
x₀ = -6 / -2
x₀ = 3

postać iloczynowa funkcji :
y = a (x- x₀ )(x- x₀ )
y = -1(x-3)(x-3)