Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T13:32:20+01:00
A)Fe2(So4)3=56*2+(32+4*16)*3=112+288=400g

400g--------192g tlenu
5g--------- x

x=2.4g

b)c6h12o6=12*6+12+6*16=180g/mol

1 mol------96gO
5 moli----- x

x=480g

c)SO2 =32+2*16=64
22.4dm3---1 mol gazu


22.4 dm3-----32g tlenu
5dm3---------- x

x=7.14g