Oblicz:
a) (5√0,09 - 3√0,04) * (2√2¼ - 3√1⁷/₉)
b) ∛3³/₈ * ∛0,125 ÷ (∛64 ÷ ∛⁸/₂₇)
Zapisz w postaci ułamka o mianowniku naturalnym:
a) 3√5 ÷ 5√3 <-----------<jak jest dzielenie to powinna być kreska ułamkowa>-->

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T13:24:23+01:00
A) (5√0,09 - 3√0,04) * (2√2¼ - 3√1⁷/₉)=
= (5*0,3 - 3* 0,2) * (2* ³/₂ - 3 * ⁴/₃) =
= (1,5 - 0,6) * (3-4) =
= 0,9 * (-1) = -0,9 = - ⁹/₁₀

b) ∛3³/₈ * ∛0,125 ÷ (∛64 ÷ ∛⁸/₂₇) =
= ∛²⁷/₈ * 0,5 : (4 : ²/₃)=
= ³/₂ * ¹/₂ : (4 * ³/₂)=
= ³/₄ : 6 = ³/₄ * ¹/₆ = ¹/₈

a) 3√5 ÷ 5√3 = ( 3√5 *√3) : (5√3 * √3) = (3*√15) : (5*3) = (3*√15) : 15 = √15 : 5

: -> kreska ułamkowa