Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T13:37:19+01:00
A) {x+y=5
{x-y=1 tu możemy dodać już stronami i y się skraca i mamy:

2x =6 / : 2
x=3 -> podstawiamy do pierwszego rówania

x+y=5
3+y=5
y = 5-3
y=2

{x=3
{y=2


b) {2x-y=4
-x+y=-7 tutaj też mozemy już dodać stronami i y się skraca

x = -3 -> podstawiamy do pierwszego równania i mamy

2x-y=4
2* (-3) -y=4
-6-y=4
-y=4+6
-y = 10/ : (-1)
y=-10

{x=-3
{y= -10

c) {2x+5y=9 / *3
-3x+4y=-2 / *2

{6x+15y=27
{-6x+8y=-4 dodajemy stronami x się skraca

23y = 23 / : 23
y= 1 -> podstawiamy do pierwszego równania

2x+5y=9
2x+5*1=9
2x=9-5
2x=4 / : 2
x=2

{y=1
{x=2

d) {-7x-3y=10 / *4
5x+4y=-9 / *3

{-28x-12y=40
{15x+12y = -27 dodajemy stronami y się skraca

-13x = 13/ : (-13)
x = -1 -> podstawiamy do pierwszego równania

-7x-3y=10
-7* (-1) - 3y = 10
7-3y=10
-3y = 10-7
-3y=3/ :(-3)
y=-1

{x=-1
{y=-1
3 4 3
2010-03-01T13:41:30+01:00
A)
x+y=5
x-y=1
____
x=6

6+y=5
y=5-6
y=-1
x=6

b)
2x-y=4
-x+y=-7
_______
x= -3
2*3-y=4
-y=4-6
-y=-2/-1
y=2
x=-3

c)
2x+5y=9 / /*3
-3x+4y=-2 /*2
6x+15y=27
-6x+8y=-4
____________
23y=23/23
y=1
2x+5*1=9
2x=9-5 / 2
x=2


d)
-7x-3y=10 / *4
5x+4y=-9/*3
-28x -12y =40
15x+12=-27
___________
-13x=13/-13
x= -1
5*-1+4y=-9
4y=-9+5
4y=-4/4
y=1


proszeee ! ;D
2 2 2