Oblicz energię kinetyczną, jaką uzyska każdy z dwóch wózkow po rozprężeniu się sprężyny umieszczonej między dwoma wózkami, jeżeli energia sprężyny przy maksymalnym ściśnięciu wynosi 10 J. Na jaką odległość odjadą wózki względem siebie, jeżeli opory ruchu na każdy wózek wynoszą 10 N?

1

Odpowiedzi

2010-03-01T20:09:08+01:00
D: Ek=10J Fo=10N
Sz: Ek (wózka)
s (między wózkami)
R:
Ek=(m*v^2)/2
Ek=W W=F*s Ek=F*s
s= Ek/F
s=10J/10N=1m (odległość między wózkiem a sprężyną)
1m*2=2m (odległość między wózkami)
10J/2=5J (Ek jaką uzyskuje każdy z 2 wózków po rozprężeniu sprężyny)
wyniki: Ek wózka 5J, s między wózkami 2m.
7 4 7