Temat:Ułamki dziesiętne.(Różne sposoby zapisywanie długości i masy.

zad.2.Wpisz odpowiednie liczby.

1cm=.......mm
1.mm=.....cm
7mm=.......cm
8cm 5mm=.......cm
13mm=........cm
1dm =.....cm
1cm=.....dm
3cm=.....dm
5dm 7 cm=....dm
28cm=.......dm
1m=....cm
1cm=.....m
32cm=.....m
2m 35cm=......m
3m 4 cm =....m
1 km=......m
1m=.....km
145m=.....km
42km50m=......km
42km 50 m =....km
1 km 1m=....km
zad.6.Uzupełnij.

1 dag=...g
1g=...dag
8g=.....dag
15 dag 7 g=......dag
25g=.....dag
1 kg......dag
1 dag =......kg
78dag=......kg
5 kg 35 dag=......kg
106dag......kg
1 t =......kg
1 kg =......t
124kg=........t
1035kg=.......t
2t 9kg=......t
1 kg=......g
1g=......kg
208g=......kg
3kg 62 g=......kg
1002g=......kg

2

Odpowiedzi

2010-03-01T13:36:41+01:00
1cm=10mm
1.mm=0,1cm
7mm=0,7cm
8cm 5mm=8,5cm
13mm=1,3cm
1dm =10cm
1cm=0,1dm
3cm=0,3dm
5dm 7 cm=5,7dm
28cm=2,8dm
1m=100cm
1cm=0,01m
32cm=0,32m
2m 35cm=2,35m
3m 4 cm =3,04m
1 km=1000m
1m=0,001km
145m=0,145km
42km50m=42,05km
42km 50 m =42,05km
1 km 1m=1,001km
zad.6.Uzupełnij.

1 dag=10g
1g=0,1dag
8g=.0,8dag
15 dag 7 g=15,7dag
25g=2,5dag
1 kg100dag
1 dag =0,01kg
78dag=0,78kg
5 kg 35 dag=5,35kg
106dag1,06kg
1 t =1000kg
1 kg =0,001t
124kg=0,124t
1035kg=1,035t
2t 9kg=2,009t
1 kg=1000g
1g=0,001kg
208g=0,208kg
3kg 62 g=3,062kg
1002g=1,002kg
2 5 2
2010-03-01T13:36:41+01:00
Zad.2.Wpisz odpowiednie liczby.

1cm=..10.....mm
1.mm=..0,1...cm
7mm=..0,7.....cm
8cm 5mm=..8,5.....cm
13mm=...1,3.....cm
1dm =..10...cm
1cm=..0,1...dm
3cm=.0,3....dm
5dm 7 cm=.5,7...dm
28cm=..2,8.....dm
1m=..100..cm
1cm=..0,01...m
32cm=.0,32....m
2m 35cm=.2,35.....m
3m 4 cm =.3,04...m
1 km=.1000.....m
1m=....0,001.km
145m=...0,145..km
42km50m=.42,050.....km
42km 50 m =..42,050..km
1 km 1m=.1,0,01...km
zad.6.Uzupełnij.

1 dag=..10.g
1g=.0,1..dag
8g=..0,8...dag
15 dag 7 g=...15,7...dag
25g=...2,5..dag
1 kg...100...dag
1 dag =...0,01...kg
78dag=..0,78....kg
5 kg 35 dag=...5,35...kg
106dag...1,06...kg
1 t =..1000....kg
1 kg =....0,001..t
124kg=....0,124....t
1035kg=....1,035...t
2t 9kg=...2,009...t
1 kg=..1000....g
1g=....0,001..kg
208g=..0,208....kg
3kg 62 g=...3,062...kg
1002g=...1,002...kg
4 4 4