Hej mam zadania z matmy potrzebuję na jutro pozdrawiam ;pp


Oblicz objętość i pole powierzchni bryły powstałej w wyniku obrotu:

a) trójkąta równoramiennego o podstawie 10cm i ramieniu 13cm wokół podstawy

b) kwadratu o boku 2cm wokół przekątnej

c) rombu o przekątnych 6cm i 8cm wokół krótszej przekątnej.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-01T13:46:25+01:00
Http://zadane.pl/zadanie/374723


proszę tu jest.
Najlepsza Odpowiedź!
  • dge
  • Początkujący
2010-03-01T13:56:30+01:00
A]Δ równoramienny
podstawa a=10cm
ramię=13cm
otrzymana figura to 2 jednakowe stożki sklejone podstawami, w których:
H stożka=½z 10cm=5cm
tworząca l=13cm
obliczam promień podstawy: r=h Δ
z pitagorasa: h²=13²-5²
h²=169-25
h=12cm= r podstawy
v=2×⅓ πr²h=⅔π×12²×5=480πcm³
pole=2× pole boczne=2×πrl=2π×12×13=312πcm²
b]kwadrat
a=2cm
d=a√2=2√2cm

otrzymana figura to 2 stożki
r=½d=√2cm
H=½d=√2cm
l= bok kwadratu=2cm

v=2×⅓πr²H=⅔π×(√2)²×√2=⁴/₃√2πcm³
pole=2πrl=2π×√2×2=4√2πcm²
c]
romb
d₁=6cm
d₂=8cm

otrzymana figura to 2 stożki:
r=4cm
H=3cm
l=5cm
te 5cm to bok rombu, nie liczę tego bo to ewidentna trójka pitagorejska

v=2×⅓πr²H=⅔π×4²×3=32πcm³
pole=2πrl=2π×4×5=40πcm²