Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T17:46:45+02:00
9,3 g/cm³ na kg/m³

1 kg = 1000 g
1 g = 1/1000 kg = 10 ⁻³ kg
1 m = 100 cm
(1 m)³ = (100 cm)³
1 m³ = 1000 000 cm³
1 cm³ = 1/1000 000 m³ = 10⁻⁶ m³

9,3 g/cm³ = (9,3 10 ⁻³ kg)/(10⁻⁶ m³) = 9,3 10 ⁻³⁺⁶ kg/m³ = 9,3 10 ³ kg/m³ = 9300 kg/m³

9,3 g/cm³ = 9,3 10 ³ kg/m³ = 9300 kg/m³
18 3 18
2009-10-19T18:30:03+02:00
1g = 0,001kg
1cm3=0,000001m3

9,3 g/cm3 = 9,3* 0,001kg/0,000001m3 = 0,0093kg/0,000001m3 = 9300 kg/m3
9 4 9