Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T14:57:11+01:00
Arabowie podbijając dane ludy i cywilizacje przejmowali i wykorzystywali ich osiągnięcia technologiczne, cywilizacyjne a niekiedy i kulturowe. W czasie kiedy do Europy zaczęły napływać nowe wzorce związane z nową epoką tj. średniowieczem zaczęto usuwać wzorce starożytne czyli wzorce ludzi nauki, powszechnej wiedzy wolności rozumu oraz miłości do poznanego świata. Wprowadzono natomiast wzorce ludzi pokornych, ascetów, ludzi oddanych Bogu, władców honorowych oraz dzielnych. Zaczął panować teocentryzm. W tym samym czasie Arabowie krzewili naukę, zakładali uczelnie studiowali różne dziedziny w Europie nazywane diabelskimi czy nie godnymi chrześcijanina. Większość map pochodzących z tego okresu jest dziełem uczonych arabskich. Po wygaśnięciu chrześcijaństwa wielu twórców czerpało z technicznych rozwiązań Arabów. Odmienne pozostały tylko poglądy i oczywiście wiara.
Arabowie przechowali idee starożytne gdyż zachowali poglądy ludzi wykształconych, świadomych tak naukowo jak i politycznie. Ogólnie ceniono sobie naukę, uważaną za pomoc w poznaniu świata.