Zad 1 .w jakich sytułacjach można sięgnąć do poniższych encyklopedi?
Mała encyklopedia kultury antycznej
Słownik pisarzy polskich
Słownik historii Polski
Słownik geograficzny
zad.2
Niżej znajdziesz kilka nazw pospolitych i własnych.Podziel je na 4 grupy;
do każdej dodaj tytuł jednej z encyklopedi wymienionych w ćwiczeni 1
wyrazy zapisz w porządku alfabetycznym.

Bolesław Prus; Olimp; powstanie warszawskie; Czesław Miłosz; Atena; chrzest Polski ; Bieszczady ; Homer ; Hendryk Sienkiewicz; Bałtyk; Danuta Wawiłow ; Stanisław August Poniatowski ; Wisła ; Adam Sienkiewicz ; Zeus ; Odysejs ; Maria konopicka ; Kraków

zad3 Wyrazy w ramce ,,przydziel '' do podanych słowników
słownik ortograficzny -
słownik wyrazów obcych-
słownik wyrazów bliskoznacznych-

1

Odpowiedzi

2010-03-01T14:02:16+01:00
Zad . 1
do malej encyklopedii antycznej zaglądamy gdy chcemy poznać historie jakiegoś przedmiotu
do słownika pisarzy polskich zaglądamy , gdy chcemy poznać życie i twórczość pisarza
w słowniku historii polski są zdarzenia z historii dokładnie opisane, np bitwa pod grunwaldem
do słownika geograficznego zaglądamy gdy chcemy poznać zagadnienia związane z geografia, np co to sa stalaktyty, a tak znajdziemy tam opis krain geograficznych itd.

zad. 2
Mała encyklopedia kultury antycznej:Atena, Homer,Odysejs, Olimp, Zeus,

Słownik pisarzy polskich:Adam Sienkiewicz, Bolesław Prus, Czesław Miłosz, Danuta Wawiłow,Hendryk Sienkiewicz, maria konopnicka

Słownik historii Polski: chrzest Polski, powstanie warszawskie

Słownik geograficzny: Baltyk, Bieszczady, Krakow, Wisla
9 4 9