Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-07-29T14:42:13+02:00
Ile waży łut szczęścia??
1.
a) 16
b) 1/16
2.
a) 32
b) 1/32
3.
a) 1/1024
b) 1/64
c) 1/32
4. D
5. A
6.
3 grzywny = 3 • 16 łutów = 48 łutów
4 łuty + 48 łutów = 52 łuty
1 funt = 32 łuty
52/32 funta = 1 i 20/32 funta = 1 i 5/8 funta
Odp. 3 grzywny i 4 łuty były równe 1 i 5/8 funta.
7. D
8. C
9.
a) 1/4
b) 2
c) 1/8
d) 1/32
10.
1 korzec = 8 miarek
175 miarek = 21 i 7/6 korca
Odp. 175 miarek zboża to 21 i 7/6 korca.
11.
1 ćwierć = 1/4 korca = 30 litrów
2 garnce = 1/16 korca = 7 i 1/2 litra
1 kwarta = 1/128 korca = 15/16 litra
30 litrów + 7 i 1/2 litra + 15/16 litra = 28 i 1/2 litra
Odp. 1 ćwierć i 2 garnce i 1 kwarta łącznie były równe 38 i 1/2 litra

Często nazwy tangram...
10. Najmniejszą z tych figur jest figura B. Jej pole jest równe 2 cm². Figura A ma pole równe 4 cm². Drugą figura o takim samym polu jest figura C. Największe pole ma figura D, jej pole to 6 cm².
11. D
12. C

Jak głosi legenda...
1. D
2. D
3. D
4. A
5. A
6. B
7. C
8. D
9. Figura 6 ma wielkość 2 małych kwadracików. Na rysunku są jeszcze dwie inne figury tej samej wielkości co figura 6. Są to figury 4 i 7.

Proszę o Naj...
20 4 20