Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T14:08:15+01:00
Satelita geostacjonarny (ang. geostationary satellite) - jest to satelita pozostający zawsze ponad określonym punktem znajdującym się na Ziemi i przemieszczający się w przestrzeni kosmicznej razem z obrotami kuli ziemskiej. Satelity geostacjonarne są wykorzystywane przede wszystkim w telekomunikacji. jego okres obiegu wokół Ziemi jest równy okresowi obrotu Ziemi wokół swej osi (ma tę samą prędkość kątową co obracająca się Ziemia), co sprawia, że dla ziemskiego obserwatora satelita geostacjonarny znajduje się zawsze w tym samym miejscu na niebie; większość współcz. satelitów telekom. to s.g. — ich zalety: możliwość całodobowego obsługiwania wybranego rejonu globu za pomocą 3 satelitów geostacjonarnych, uproszczona konstrukcja anten naziemnych, stabilne warunki retransmisji.Zależnie od sposobu teletransmisji rozróżnia się:

* Satelity telekomunikacyjne bierne – przeznaczone do przekazywania sygnałów radiowych w wyniku ich odbicia od powierzchni satelity,
* Satelity telekomunikacyjne czynne – wyposażone w aparaturę do odbioru, wzmacniania i retransmisji odbieranych sygnałów radiowych.

Satelita telekomunikacyjny otrzymuje sygnał ze stacji naziemnej, wzmacnia go i wysyła z powrotem na Ziemię. Sygnał taki może być odbierany zarówno na całym obszarze z którego zapewniona jest "widoczność" satelity, jak i w ściśle wyznaczonym obszarze. Satelity przekaźnikowe transmitują sygnały telewizyjne bezpośrednio do anten indywidualnych użytkowników, albo do dużych anten zbiorczych telewizji kablowych. Prawie wszystkie satelity telekomunikacyjne krążą po orbicie geostacjonarnej. Satelity nadają sygnały na Ziemię albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem innego satelity.
1 5 1