Przetłumaczyc na j.polski.

Get a job this summer!
If you want a job this summer is isn't hard to find one. There are plenty of employers willing to pay a decent salary to young people who are not afraid of a hard day's work.
For example, Star Summer camps, based in the South-West of England, are looking for Activity Instructors to work with children aged 5-15. The money is not bad - from ł220 to ł260 per week. It's ideal for outgoing, reliable people who enjoy working with children. Candidates with musical or sports ability are preferred, but all applications are welcome.
Can you see yourself as Mary Poppins? Want to work as a nanny? Well, there is a vacancy for a child carer with a prestigious family in the Channel Islands from May to September. The work involves looking after three pre-school children. Suitable qualifications, experience and good references are essential. It pays ł180 per week plus full board and travel expenses.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-01T15:12:45+01:00
Mieć pracę w te wakacje!

Jeśli chcesz, praca tego lata nie jest trudno znaleźć jeden. Istnieje wiele pracodawców zamierza płacić przyzwoitych pensji dla młodych ludzi, którzy nie boją się ciężkim dniu pracy.
Na przykład, gwiazdy obozy letnie, z siedzibą w południowo-zachodniej Anglii, szukasz Instruktorzy aktywność do pracy z dziećmi w wieku 5-15. Pieniędzy nie jest źle - od L220 do L260 tygodniowo. Jest to idealne rozwiązanie dla połączeń wychodzących, wiarygodnych ludzi, którzy lubią pracę z dziećmi. Kandydaci posiadający zdolności muzyczne lub sportowe są preferowane, ale wszystkie wnioski są mile widziane.
Czy widzisz siebie jako Mary Poppins? Chcesz pracować jako niańka? Cóż, jest o naborze na stanowisko opiekuna dziecka z prestiżowej rodziny "Channel Islands" od maja do września. Praca wiąże się patrząc po trzech dzieci w wieku przedszkolnym. Odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i dobre referencje są istotne. Opłaca ł180 tygodniu plus pełne wyżywienie i koszty podróży.
2010-03-01T15:31:59+01:00
Dostawać pracę to lato! Jeśli chcesz pracy to lato jest nie ma mocno znaleźć jednego. Tam mnóstwo pracodawców jest skłonni do płacenia przyzwoitej pensji młodym kto nie boji się dnia ciężkiej pracy. Na przykład, obozy letnie gwiazdorskie, umiejscowiony w Południowym Zachodzie Anglii, spodziewają się dla działalności. Instruktorzy pracować z dziećmi w wieku 5 - 15. Pieniądze są nie najgorsze - zł 220 do 260 zł na tydzień. To jest idealne na otwartych, solidnych ludzi, którzy lubią pracować z dziećmi. Kandydaci z muzycznymi albo sportowymi umiejętnościami wolą, ale wszystkie podania są mile widziane. Możesz widzieć siebie jako Marię Poppins? Chcieć pracować jako niania? Dobrze, tam jest wolnym etatem opiekuna dziecka z prestiżową rodziną w Wyspach Normandzkich od maja do września. Praca wymaga pilnowania trojga przedszkolnych dzieci. Odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i dobre odniesienia są zasadnicze. To płaci ł 180 na tydzień a do tego zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem i koszty podróży.

pozmieniaj sobie formy bo ja to brałam ze słownika i tak jak było w słowniku to pisałam